Følg oss

Vi deler nyheter på
Facebook
LinkedIn
Twitter
 • Velkommen til Revisorforum 1 i Asker
 • Vi utfører
 • Vi utfører
 • Velkommen til Revisorforum 1 i Asker

  Revisjon og regnskap


  Med vekt på personlig service

  Medlem i Den Norske Revisorforening

 • Vi utfører

  Revisjon


  Bistand ved utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
  Skatte- og bedriftsrådgivning

  Kontakt oss vedrørende revisjon

 • Vi utfører

  Regnskap


  Vi har lang erfaring innen regnskap med kunder over hele Sør-Norge
  Autorisert regnskapsfører

  Velkommen til oss i hyggelige lokaler i Asker

  Kontakt oss vedrørende regnskap

Nyheter

Vi deler nyheter på Facebook, LinkedIn og Twitter. Lik oss og følg oss og vi holder deg oppdatert.

Regnskap Norge: Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres

Regnskap Norge: Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres

Finansdepartementet har besluttet å redusere tvangsmulktsatsen fra to til ett rettsgebyr pr dag .

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Revisorforeningen: Tvangsmulkten reduseres

Revisorforeningen: Tvangsmulkten reduseres

Finansdepartementet har bestemt at tvangsmulkt for å ikke levere tredjepartsoppgaver skal reduseres fra to til ett rettsgebyr pr. dag.

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Regnskap Norge: Fersk erstatningsdom om styreansvar - likviditet, suffisiens og handleplikt

Regnskap Norge: Fersk erstatningsdom om styreansvar - likviditet, suffisiens og handleplikt

Styret hadde ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt sitt ansvar for å vurdere selskapets likviditet og suffisiens etter konkurslovens § 61 og ikke overholdt sin handleplikt etter asl/aasl § 3-5. Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap etter asl/aasl § 17-1.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Revisorforeningen: Revisors signatur på konsernbidragsskjema

Revisorforeningen: Revisors signatur på konsernbidragsskjema

Skatteforvaltningsforskriften § 8-2-6 ble endret 20. januar 2017. Ved en inkurie omfattet ikke forskriftsteksten revisors attestasjon på konsernbidragsskjema.

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Revisorforeningen: Rapport om skatte- og avgiftsmessige forhold for delingsøkonomien

Revisorforeningen: Rapport om skatte- og avgiftsmessige forhold for delingsøkonomien

Skattedirektoratet har overlevert en rapport til Finansdepartementet som gjennomgår skatte- og avgiftsmessige sider av delingsøkonomien.

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Regnskap Norge: Informasjonsbrev om kildeskatt på utbytte sendes alle aksjeselskaper i neste uke

Regnskap Norge: Informasjonsbrev om kildeskatt på utbytte sendes alle aksjeselskaper i neste uke

Skjemaet det er snakk om er relevant for aksjeselskaper med aksjonærer hjemmehørende i utlandet.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Regnskap Norge: Har du deaktivert varsler fra Altinn?

Regnskap Norge: Har du deaktivert varsler fra Altinn?

I så fall mottar du ikke varsler om manglende eller ikke-godkjente innleveringer, og faren for tvangsmulkt vil være stor. Vi anbefaler sterkt å endre oppsettet.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Revisorforeningen: Utbytte som motregnes mot skattepliktige aksjonærlån

Revisorforeningen: Utbytte som motregnes mot skattepliktige aksjonærlån

Skatteetaten har sendt ut informasjon om hvordan utbytte som motregnes mot skattepliktig aksjonærlån skal innrapporteres i aksjonærregisteret.

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Velkommen til Drammensveien 915 i Asker