Følg oss

Vi deler nyheter på
Facebook
LinkedIn
Twitter
 • Velkommen til Revisorforum 1 i Asker
 • Vi utfører
 • Vi utfører
 • Velkommen til Revisorforum 1 i Asker

  Revisjon og regnskap


  Med vekt på personlig service

  Medlem i Den Norske Revisorforening

 • Vi utfører

  Revisjon


  Bistand ved utarbeidelse av årsoppgjør og skattemelding
  Skatte- og bedriftsrådgivning

  Kontakt oss vedrørende revisjon

 • Vi utfører

  Regnskap


  Vi har lang erfaring innen regnskap med kunder over hele Sør-Norge
  Autorisert regnskapsfører

  Velkommen til oss i hyggelige lokaler i Asker

  Kontakt oss vedrørende regnskap

Nyheter

Vi deler nyheter på Facebook, LinkedIn og Twitter. Lik oss og følg oss og vi holder deg oppdatert.

Regnskap Norge: Christines hilsen uke 11

Regnskap Norge: Christines hilsen uke 11

Vi lanserer kompetanseapp om personvern og ser mulighetene som åpner seg for regnskapsbransjen ved overgangen til sirkulærøkonomi.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Regnskap Norge: Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018

Regnskap Norge: Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018

Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Regnskap Norge: Flere leverer årsregnskap

Regnskap Norge: Flere leverer årsregnskap

1. mars var det 1 586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016-regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Revisorforeningen: Aksjeverdi når AS har verdsatt næringseiendom til «sikkerhetsventilen»

Revisorforeningen: Aksjeverdi når AS har verdsatt næringseiendom til «sikkerhetsventilen»

Skattedirektoratet vil endre rettledningsteksten for tilfeller der et AS eier næringseiendom som verdsettes etter den såkalte «sikkerhetsventilen»

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Revisorforeningen: Konsernbidrag over landegrensene

Revisorforeningen: Konsernbidrag over landegrensene

Yara fikk ikke medhold i lagmannsretten for sitt krav om fradrag for konsernbidrag til et datterselskap i Litauen

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Regnskap Norge: Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Regnskap Norge: Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Revisorforeningen: Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Revisorforeningen: Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringene i regnskapsloven. Den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet.

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Regnskap Norge: Regnskapsførere er likere enn andre

Regnskap Norge: Regnskapsførere er likere enn andre

Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Les mer

Revisorforeningen: Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Revisorforeningen: Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Bokføringsforskriften er endret med virkning fra 12. mars 2018 slik at det kan foretas samfakturering innen kraftbransjen uten at det krever særskilt dispensasjon fra Skattedirektoratet.

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Revisorforeningen: Ikke godt nok!

Revisorforeningen: Ikke godt nok!

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av friskoler viser at det er behov for et betydelig økt fokus på risikoene i selskaper som er underlagt særlovgivning.

Les hele på Revisorforeningen

Les mer

Velkommen til Drammensveien 915 i Asker