Revisorforeningen: Nye avklaringer om Skattefunn og foretak i økonomiske vansker

Skrevet .

Overkurs skal likevel regnes som «tegnet kapital» og vurderingen av om foretaket regnes for å være i økonomiske vansker skal skje på både konsern- og selskapsnivå.

Les hele på Revisorforeningen