Revisorforeningen: Ordningene med utvidet rett til omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats forlenges

Skrevet .

Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene.

Les hele på Revisorforeningen