Regnskap Norge: Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav

Skrevet .

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Emneord: Regnskap Norge