Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet

Skrevet .

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Emneord: Regnskap Norge